EEWOWW is an online personal knowledge management tool. Click to find out more!
 
Updated in 2017/1/17 下午 05:38:34      Viewed: 177 times      (Document)

Richtlijn elektrolytstoornissen NIV 2012

Nederlandse Internisten Vereniging
ABSTRACT
Inleiding en verantwoording
Bij deze richtlijn hoort een website: http://internisten-apps.nl/elektrolytstoornissen/index.php/Hoofdpagina.
Op deze website staan ondermeer achtergrondinformatie over de ontwikkeling van deze richtlijn, een evidence rapport en evidence tabellen behorende bij deze richtlijn en links naar relevante informatie over elektrolytstoornissen opgenomen.
De in deze richtlijn behandelde elektrolytstoornissen zijn in deze richtlijn als volgt gedefinieerd:
 Hypernatriëmie: serum natriumconcentratie [Na+] > 145 mmol/l
 Hyponatriëmie: serum natriumconcentratie [Na+] < 135 mmol/l
 Hyperkaliëmie: serum kaliumconcentratie [K+] > 5,0 mmol/l
 Hypokaliëmie: serum kaliumconcentratie [K+] < 3,5 mmol/l
Normaalwaarden voor vrouwen tijdens de zwangerschap verschillen hiervan. Tijdens de ongecompliceerde zwangerschap dalen de waarden voor natrium, bicarbonaat en urinezuur. Daarmee veranderen de waarden voor de doorbelgrens.
Er zijn diverse andere ziektebeelden waarbij eigen ‘normaalwaarden’ door de desbetreffende specialist worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij patiënten met een gedecompenseerde cirrose worden natriumwaarden van 122-130 mmol/l gezien en geaccepteerd, hoewel men beducht is voor snelle correctie na bijvoorbeeld een levertransplantatie.
Ook binnen de IC-setting ziet men elektrolytafwijkingen die buiten de norm vallen: bijvoorbeeld hypernatriëmie die ontstaat bij langdurig beademde patiënten die ook met lisdiuretica worden behandeld om ze ‘droog’ te houden. Hierbij hanteert men mogelijk het adagium ‘normal values may only apply to normal people’ en bedoelt men ermee dat correctie naar de norm niet altijd onder gegeven omstandigheden gewenst of mogelijk is. Ook is het bijvoorbeeld onmogelijk een correctie van hypokaliëmie bij M.Bartter en M.Gitelman te bereiken en zal men in de regel een uitgesproken hyperkaliëmie meer accepteren bij een dialysepatiënt dan bij een gezonde persoon.
In deze richtlijn zijn de volgende afkortingen en eenheden gebruikt:
[Na+] = serum natriumconcentratie
[K+] = serum kaliumconcentratie
[Ca2+] = serum calciumconcentratie
Osmolaliteit in mosmol/kg
LBW = lean body mass weight