EEWOWW is an online personal knowledge management tool. Click to find out more!

Publicly Shared Collections

Landslide 1
Last updated in 一月 02, 2018 12:57 下午 Number of Items: 16 Viewed: 425 times
Description:
Keywords:
Sort by: Last Updated | Year | Type | Title Order: Descending
Clear results
 
Save item(s) into EEWOWW Export to RIS, BibTeX, APA, Chicago, etc.
1.

Xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất tỉnh Quảng Trị bằng phương pháp tích hợp mô hình phân tích thứ bậc (AHP) vào GIS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế , Volume 74 , Issue 5 (2012)
Nguyễn Thám , Nguyễn Đăng Độ , Uông Đình Khanh
2.

Tích hợp GIS, Viễn thám và phương pháp phân tích thứ bậc SAATY (AHP) nghiên cứu trượt lở đất ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế , Volume 103 , Issue 4 (2015)
Nguyễn Huy Anh
3.

Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ quét - lũ bùn đá các tỉnh miền núi phía Bắc

(2005)
Vũ Cao Minh , Trần Văn Tư , Tạ Văn Kha , Trịnh Quốc Hải , Nguyễn Trọng Hoan , Vũ Văn Bằng , Nguyễn Thu Hồng , Lê Thị Cúc , Phan Thị Nhạn , Nguyễn Hồng Vân
4.

Đánh giá tác động của trượt lở đất đến kinh tế - xã hội: trường hợp nghiên cứu tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế , Volume 119 , Issue 5 (2016)
Nguyen Hoang Khanh Linh , Lê Ngọc Phương Quý , Trần Thị Phương Liên , Phạm Quốc Trung
5.

Hiện trạng trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế , Volume 97 , Issue 9 (2014)
Nguyễn Huy Anh , Hồ Ngọc Anh Tuấn
6.

Tính toán áp lực nước lỗ rỗng của đất loại sét bão hòa chịu cắt trượt động chu kỳ đa phương bằng hàm Hepecbon và phương pháp "Hiệu chỉnh đường cong"

Volume 97 , Issue 9 (2014)
Trần Thanh Nhàn , Phạm Công Nhật
7.

Vận dụng lý thuyết phương pháp tiếp cận đa chỉ tiêu để đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá vùng đồi núi tây Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế , Volume 65 , Issue 2 (2011)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn , Nguyễn Thanh
8.

Assessing the potential landslide through weight number approach (Case study of Laocai Province).

International Symposium on Mitigation & Adaptation of Climate-change-induced Natural Disasters, Hue city, Vietnam. (2007)
Tran Thanh Ha
9.

Ứng dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chuẩn và GIS trong nghiên cứu trượt lở đất tại Lào Cai

Hội nghị khoa học Trường ĐH KHTN, ngành Địa lý – Địa chính, Lần thứ 4, Hà Nội , Volume 4 (2004)
Trần Thanh Hà , Đặng Văn Bào , Nguyễn Hiệu , Ngô Văn Liêm
10.

Về vấn đề cảnh báo-dự báo dự báo tai biến đảm bảo độ an toàn cho các điểm cư dân miền núi

Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Số 4 PT(XXII), tr.1-11. (2006)
Đào Đình Bắc , Nguyễn Hiệu , Trần Thanh Hà , Phạm Tiến Sỹ